<tt id="2isam"><samp id="2isam"></samp></tt>
<object id="2isam"><object id="2isam"></object></object>
<samp id="2isam"></samp>
<menu id="2isam"><tt id="2isam"></tt></menu>
<tt id="2isam"></tt><code id="2isam"><object id="2isam"></object></code><acronym id="2isam"><wbr id="2isam"></wbr></acronym><tt id="2isam"><tt id="2isam"></tt></tt>
<tt id="2isam"><samp id="2isam"></samp></tt>
<sup id="2isam"><center id="2isam"></center></sup>

体外诊断试剂临床试验中能否使用冻存样本?

体外诊断试剂产品临床试验?#34892;?#20351;用符合入组标准的病例样本进行试验,在具体样本入组时除注意病例的选择外(此部分内容见共性问题“关于体外诊断试剂临床试验入组病例样本的常见问题?#20445;?#36824;应注意样本的保存条件。原则上,临床试验样本的使用应最大可能与试剂临床使用过程中样本的状态一致,如临床使用状态为新鲜采集后检测,则应考虑使用新鲜采集的样本进行临床试验。如临床使用过程中可能存在样本保存过程(如一定条件下冻存),且说明书中样本保存条件明确了相应的样本保存条件及有效期,则临床试验中亦可纳入部分相应保存条件下的样本。无论使用新鲜采集样本还是冻存样本,均应确保入组样本的保存条件和期限符合相应产品样本保存的要求。

马来西亚云顶酒店14楼
<tt id="2isam"><samp id="2isam"></samp></tt>
<object id="2isam"><object id="2isam"></object></object>
<samp id="2isam"></samp>
<menu id="2isam"><tt id="2isam"></tt></menu>
<tt id="2isam"></tt><code id="2isam"><object id="2isam"></object></code><acronym id="2isam"><wbr id="2isam"></wbr></acronym><tt id="2isam"><tt id="2isam"></tt></tt>
<tt id="2isam"><samp id="2isam"></samp></tt>
<sup id="2isam"><center id="2isam"></center></sup>
<tt id="2isam"><samp id="2isam"></samp></tt>
<object id="2isam"><object id="2isam"></object></object>
<samp id="2isam"></samp>
<menu id="2isam"><tt id="2isam"></tt></menu>
<tt id="2isam"></tt><code id="2isam"><object id="2isam"></object></code><acronym id="2isam"><wbr id="2isam"></wbr></acronym><tt id="2isam"><tt id="2isam"></tt></tt>
<tt id="2isam"><samp id="2isam"></samp></tt>
<sup id="2isam"><center id="2isam"></center></sup>